In deze uitdaging van Adele werden (voor mij) 2 nieuwe tangles gebruikt: Clob en Delys. Mijn tile werd getekend op aquarelpapier waar ik lagen aquarel verf had aangebracht die met een plamuurmes uitéén werden gesmeerd. Vandaar de lijnen die ik nog benadrukt heb met een zwart potlood en pen.  Om de kleuren wat te versterken heb ik mijn gewone  kleurpotloden gebruikt. De tile heb ik gefotografeerd op een iets grotere aquarelachtergrond in andere kleuren. Later zal ik hierop nog een tekening maken…

On this challenge of Adele, I have drawn (for me) two new tangles: Clob and Delys. I used a tile, already painted with watercolours and used the technique of the puty-knife, described in my latest blogpost. I have made the lines of the puty-knife a bit stronger by using  a  black pencil and pen . To make the colours a bit stronger, ordinary  coloured pencils were used. I have taken a picture, while putting the tile on a background of  (different) watercolours. This background will be used for a next challenge…

Here we are, the mosaïc is finished with the lovely tangle Pokeleaf and I added Maria’s  Spoken too. When I saw the 9 tiles together I wanted to become a little bit more contrast and that is why I have made a new inner border, filled  with some darker spaces.  A few little details are changed: I painted two Quandary “stars” black , coloured Squid with a purple pen and draw an extra little “flying”  Ginnili. I enjoyed this original challenge and I wish everyone a great finish.  I  want to thank especially the ones who encouraged me with their kind feedback during this project.

En hier is hij dan:  de volledige mosaïc die beëindigd werd met Pokeleaf en waar ik ook Maria’s Spoken aan toegevoegd heb. Toen ik een overzicht kreeg van het geheel wilde ik graag nog een beetje meer contrast krijgen en  tekende daarom een tweede binnenkader,  hier en daar gevuld met donkere vlakjes. Ook heb ik een paar kleine details veranderd: 2 “sterretjes” van Quandary zijn zwart gemaakt, Squid is gekleurd met paars en een kleine “vliegende” Ginnili kwam erbij.  Een originele uitdaging waarbij ik alle deelnemers succes wens bij het beëindigen en graag  een extra bedankje geef aan degenen die mij feedback gaven tijdens dit project.

 

 

Een beetje een aparte challenge gaf Adele ons met deze opdracht, geïnspireerd op het werk van de bekende kunstenaar Mondriaan. De gevraagde tangles waren Rick’s Paradox, Beeline and Hollibaugh. Voor de kleuren heb ik natuurlijk gekozen voor de typische “Mondriaankleuren”

A special challenge, given by Adele, inspired on the work of the famous artist Mondriaan. Tangles we had to use were: Rick’s Paradox, Beeline and Hollibaugh. For the colours I have chosen for the typical “Mondriaancolors”.

 

Only one week to go, and we all will become a wonderful final result. Chosing Printemps was a good choice. It is such a nice tangle that can easily be integrated everwhere. Therefore I’m glad Joey decided to add this pattern for our 8 th tile.

Nog slechts 1 weekje te gaan en dan zullen alle deelnemers een mooi eindresultaat bekomen. De keuze van Joey om Printemps te kiezen in deze 8 ste tegel is ideaal omdat dit patroontje zo gemakkelijk kan geïntegreerd worden en altijd mooi is.

 

 

Een tijdje geleden las ik in een tijdschrift over het prachtige tanglewerk dat Andres Amador maakt  op het strand. Ik was erg onder de indruk en schreef hierover in mei l.l. een blogpost waarin U enkele werken van deze kunstenaar kunt bewonderen. In één van zijn tekeningen laat hij ons een enorme ‘N Zeppel zien. Na het lezen van dat artikel heb ik toen deze tile gemaakt waar U naast ‘N Zeppel de volgende tangles kunt ontdekken: een variatie op Hollibaugh, Vivid, Quandary, Hypnotic, Mumsy, en 5C Aura. Omdat Laura nu in deze challenge vraagt om ‘N Zeppel te gebruiken, vond ik deze tile daar uitermate geschikt voor. Het werk van Andres Amador is een prachtig voorbeeld van “kunst in het moment” volgens Maria Thomas en daar ben ik 100% mee akkoord. Zentanglekunst mag  geen competitie worden, iedere tile is uniek en genieten van het moment, dat is de echte “Zentanglespirit”.

A while ago, I have discovered in a magazine beautiful tanglework on the beach, made by Andres Amador. I was very impressed and wrote about this artist in my blogpost of Mai where I  have shown different  gorgeous works of this wonderful artist. On one of the pictures, you can see an enormous ‘N Zeppel. Maria Thomas wrote in her comment on my post: “a fabulous exercise of  in the moment art” and of course  I agree for 100%. Zentangleart may no become a competition,  each tile is unique. To enjoy every moment of drawing,  is the real spirit of Zentangleart.  After reading that article, I have made this tile, with ‘n Zeppel and a few other tangles: a variation on Hollibaugh, Vivid, Quandary, Hypnotic, Mumsy and 5C Aura. Now, when Laura asked  us to use ‘N Zeppel, I decided to send this “older” tile for this challenge.

Voor de 213 de challenge van Adele werd gevraagd Fassett te tekenen in een éénvoudige Z-vormige string. Omdat er slechts één tangle getekend moest worden, besliste  ik om een speciale kader te maken. Op het Internet kan je veel voorbeelden vinden van leuke “plooien”. Ik koos voor deze dubbele plooi. Ik heb mijn werkje uitgeknipt en op een zwarte tile geplakt en  daarna afgewerkt met paarse kleurpotloden en veel wit.

For the 213 th challenge of Adele, we had to use Fassett in a very simple Z-string. Because we only had to use that single pattern, I decided to make a special border and found a nice fold example on the Internet. I cut out my work and glued it on a black tile. For the colours I have chosen to use purple and a lot of white.

‘N Zeppel is one of my favorite tangles and I used this pattern already on the fifth  and sixth tile of this project, so it was easy to continue on the seventh one. I added also Popsicles, a little bit covered behind Bee-bug and went further with the border fragments. Now, when we have started  the last row, we can see what the final result will be, only two tiles to go…

‘N Zeppel is één van mijn favoriete tangles and ik heb dit patroontje al gebruikt op de vijfde en zesde tegel van dit project, het was dus éénvoudig om hiermee verder te gaan op de zevende tegel. Popsicles werd deze keer toegevoegd, een beetje verborgen achter Beebug. Nu we de derde rij begonnen zijn, krijgen we toch al een goede indruk wat het eindresultaat zal brengen, nog slechts 2 tegeltjes te gaan…

 

Voor deze challenge heb ik gekozen om te tangelen op een zwarte tile. De twee lichter gekleurde stroken werden getekend op een aquarelachtergrond  en later op de zwarte tile geplakt. Naast de witte en zwarte pennen werden gewone kleurpotloden gebruikt op het reeds gekleurde gedeelte  en krijtpotloden op het zwarte stuk. Ik tekende voor de eerste keer 3 nieuwe patronen, dankzij de uitdaging van Adele: Wrapped, Ok-rah en Danzer.

For this challenge, I have chosen to tangle on a black tile but I have also used a piece of a watercoloured background and glued it on the black tile. Beside the normal black pens and the white gellypens, I used ordinary colourpencils  on the watercolored part and charcoal pencils on the black tile. For the first time, I have drawn three lovely new patterns, thanks to Adele’s challenge: Wrapped, Ok-rah and Danzer.

Vandaag koos Joey om Ginily, toe te voegen, een heel plezant patroontje dat overal  kan gebruikt worden,. Je kan deze tangle zo groot of klein maken als je zelf wilt, het is altijd goed. Ik heb Ginili, gewoon in het rond getekend met enkele kleine losse stukjes ( buiten mijn kader) . Binnen de kader ben ik gewoon verder gegaan met African Artist.. De fragmenten zijn net als op de vierde tegel  een beetje  gevarieërd en ook het blauw komt hier terug. Voor ‘t eerst krijg je een idee van het eindresultaat. Het zou best kunnen dat ik op het laatst nog een beetje zwart zal toevoegen voor meer contrast maar dat is niet zeker.

Today, Joey has chosen to add Ginily,  a very pleasant pattern that you can integrate very easily. You can draw Ginili as big as you want, it always looks good. I have drawn in the round with a few “flying” pieces (outside the frame). Inside the frame I went further with African Artist. The fragments are a bit equal as on the fourth tile and also the blue colour has made a come back. At the moment, you can get an idea what the final result will be. It is possible that I will use a bit more black to become more contrasts after finishing all tiles but I’m not sure at the moment. Wait and see!!!

 

Voor de eerste keer heb ik de tranzendingtechniek gebruikt. Dit effect geeft toch net dat tikkeltje meer aan je werk en het is eigenlijk vrij simpel.: je kijkt als het ware door het eerste vierkant heen. Ik heb  éénvoudige, favoriete tangles gebruikt (Jetties, Verve, Ovolution, Joki) maar ook Susie Ng’s nieuwe patroontje Kinggo heb ik toegevoegd omdat het zich zo mooi leent om “doorzichtig” te tekenen. Deze tile is een variatie op een eerder werkje van mij, ingezonden voor een gastchallenge bij Joey Van Oort. Ik heb gewerkt op een grijze tile en de kleuren werden gemaakt met kleurpotloden en gelpennen. Om een beetje het doorzichtige “wazige” effect te verkrijgen, heb ik het kleine vierkant lichtjes bewerkt met een wit krijtpotlood.

For the first time, I decided to use the new tranzending technique. This effect gives your tile that little bit extra and it isn’t difficult at all: when you look at this tile, you can look through the little square to the bigger one. I used very simple, wellknown tangles (Jetties, Verve,Ovolution, Joki) and I added Susie Ng’s new pattern Kinggo because it is a very nice tangle to draw in a “transparent” way. This tile is a variation on an earlier work, that was sent to a guestchallenge for Joey Van Oort. I worked on a grey tile and the colours are made with ordinary colourpencils and gelpens. To get a little “hazy” effect, I used a bit of white charcoal on the little square.