Op  onderstaande foto zie je dat ik  een monotile  gemaakt  heb van Soluna.  Deze tangle werd getekend vanuit 2 verschillende richtingen: rechtsboven en linksonder en ontmoeten elkaar in het midden. Vervolgens werden er  nieuwe uitlopers getekend naar boven (links) en naar beneden (rechts).  Zoals meestal heb ik mijn kleurpotloden genomen om deze tekening af te werken in koele tinten.

On the next picture you can see that I have made a monotile of Soluna. This tangle is drawn, starting from two corners, one on the right abough and one on the left below. The tangles meet each other  in the middle. Than I have drawn Soluna, starting  in  two other directions: going abough on the left and going  below on the right.  As usual, to finish,  I took my colourpencils to add a little bit colour in cold tints.

Voor deze challenge werd slechts 1 tangle opgegeven: Rick’s Paradox, weer een oude bekende waarop je veel kan variëren en zeker ook een favoriet. Ik heb mijn tile omgekeerd en heb nog enkele vlakken meer verdeeld in driehoeken. Daarna werd er getangeld en gekleurd met gewone kleurpotloden. Tenslotte heb ik mijn kleinere tile op een grotere zwarte geplakt.

For this challenge, Adele just suggested us to use Rick’s Paradox, again a golden oldie and one of my faves on which many variations are possible. I turned my tile upside-down and divided some more spacies in triangles. Than, I started to tangle and colour with ordinary colourpencils. To finish, I have glued the smaller tile on a bigger black one.

Wat fijn en ontspannend om na al die jaren nog eens een keertje de allereerste string die ik ooit tekende opnieuw te vullen met oude vertrouwde tangles: Static, Pokeroot en Crescent Moon. Ik koos voor een grijze tile met veel wit/zwarte stukjes, afgewisseld met groen en paars (kleurpotloden)

To draw again the first string I ever used was a pleasant and relaxing experience. I filled the wellknown string with golden oldies: Static, Pokeroot and Crescent Moon. I chose a grey tile and you can see a lot of black/white accents but also some coloring parts, done with ordinary colourpencils.

Een mooie string en 3 tangles van Zentangle.com (Well, Indy Rella en Flux) vormen de compositie van deze tile; gemaakt op wit papier en afgewerkt met kleurpotloden.

A lovely string and 3 tangles from the headquarters (Well, Indy Rella and Flux) form the composition of this tile, made on white paper and finished with  coloured pencils.

Deze 3-kleurige snoepjes zijn heel populair rond Halloween in de Verenigde staten. Vandaar dat ik deze tile die als string 3 zulke vormen had, gekleurd heb in typische Halloweenkleuren: zwart, geel, oranje. Voor de highlights werd hier en daar een toetsje aangebracht met een witte gelpen. Een heel plezante challenge met volgende tangles: Printemps, Bales en Msst op een tankleurige tile.

These three coloured candy’s are very popular at  Halloween in the United States. That is why, I have chosen to draw this tile (based on 3 triangles as a string) in the typical colours of Halloween: black, yellow and orange. For the highlights, a little touch with a white gellypen is added. A funny challenge with Printemps, Bales and Msst on a Renaissance tile.

 

Op deze tile heb ik een combinatie gemaakt van Dewd, Sez en Feba, 3 voorgestelde tangles van Inktober, een erg leuk initiatief. Deze tile had ik ook ingestuurd naar Square one, vandaar dat ik deze keer uitsluitend getekend heb met een potlood en een zwarte pen (zelfs geen witte gelpen!)

On this tile, I have made a combination of Dewd, Sez and Feba, 3 suggested tangles for Inktober, a pleasant challenge. I have send this tile also to Square one and therefore I only have used a black pencil and a black pen, not even a white gellypen!

Als string werd hier het cijfer 20 getekend. Ik zag metéén de mogelijkheid om er een lint van te maken. Dat geeft toch altijd iets feestelijks  aan de tile en dat mag ook: Adele’s jongste dochter werd 20 en met Ada kwam er een nieuw familielid bij. De volgende tangles werden voorgesteld: Iza, B-Leaf en Heartswell. Ik tekende op een grijze tile en benadrukte de tangles met groene, witte, zwarte en rode kleurpotloden en hier en daar een kleine “highlight” met een witte gelpen.

Adele has drawn number 20 as a string, a nice form to create a ribbon. They gave always something special  and cheerful to your tile and that is all right in this case: Adele’s youngest daughter became 20 years and with new-born Ada, Adele got a new granddaughter. Following tangles were suggested: Iza, B-Leaf and Heartswell. I used a gray tile and finished my work with green, white, black and red colourpencils and a little touch of my white gellypen.

 

Wat een fijne verrassing om zo snel mijn nieuwe tangle te zien verschijnen op een challenge. Hier zie je Kettling in een kompositie  met Sails en AHH. De tekening werd gemaakt op een witte tile met een zwarte pen en afgewerkt met een groene pen en een witte gelstift.

What a pretty surprise to see popping up already my new pattern on a challenge. You can see Kettling in a compostiton with Sails and AHH. I have made this drawing on a white tile with a black pen and finished with a green pen and a whtie gellypen.

Deze uitdaging is heel passend voor de tijd van het jaar!  Gourdgeous en Wooooo werden getekend op een witte tile en afgewerkt met kleurpotloden.

This challenge is wonderful for this time of the year!  Gourdgeous and Wooooo are drawn on a white tile and finished with colourpencils.

Op een witte tile werden een paar druppels  ecolineverf gemorst. Deze  soort verf geeft heel intense kleurschakeringen.  Daarna ging de tegel de slazwierder in en door het zwieren verscheen een grillig uitwaaierend effect. Daarna heb ik de open stukken gevuld met bolletjes die nadien  werden bijgekleurd met kleurpotloden. Dit is een heel  éénvoudige en ontspannende manier van tekenen maar je kan nooit tweemaal hetzelfde resultaat bekomen. Dat hoeft ook niet; elke tekening is uniek en de moeite waard!

I have trown a few drops of ecolinepaint on a white  tile. This kind of paint gives beautiful bright results.  Then, I have put the tile into a saladspinner to create a kind of  whimsical “fanning out”. The open spacies were filled with orbs and coloured with ordinary colourpencils. This is a very  easy and relaxing way to make a drawing but you can never receive  twice the same result. That is not necessary; every tile is unique and worthwhile!