Een erg leuke challenge, vooral omdat je echt ziet dat je wel degelijk kan groeien. Door regelmatig te tekenen verbetert je schaduw en kleurtechniek en vooral je leert steeds meer patronen die je kan gebruiken in je composities. De eerste tile dateert uit mijn beginperiode en ik heb deze tekening gemaakt m.b.v. een sjabloon. Op de tweede tekening heb ik hetzelfde sjabloon genomen maar gekozen voor heel andere tangles en meer zorg besteed aan schaduw en kleur. Adele stelde deze week voor om te starten met Auraknot in een stervorm en daarom koos ik voor dit ontwerp. Naast Auraknot  heb ik nog voor een mix van Meer en S-Pod gekozen, Indy Rella, Tipple, Sindoo, Beadlines en veel streepjes. Ik tekende op wit papier en de open ruimte van de cirkelvorm werd zwart gekleurd met een brushpen.

A pleasant challenge, especially because you can see how you have grown. By joining challenges you can learn a lot: shadowing, coloring,  learning new patterns to form new compositions… The first tile is made when I just started to tangle. I have made this work with a little help of a template. For the second drawing, I have used the same template but I have chosen for different tangles and I have worked  more carefully on shadowing and coloring. Adele suggested this week to start  with Auraknot in a star and that is why I have chosen to use this template again. Besides Auraknot, you can notice a mix of Meer and S-Pod, Indy Rella, Tipple, Sindoo, Beadlines and a lot of stripes. I have worked on white paper and the open spaces of the circle are made black with a brushpen.

 

 

 

Cadent is één van de originele tangles en een heel veelzijdig patroon dat zich goed leent om met andere patronen te verbinden. Ik heb Cadent verbonden met Aquafleur  en Pea-Nuckle. Verder heb ik deze tile aangevuld met Crescent Moon en Tipple en als laatste heb ik Cadent gevuld met Printemps, één van de vele opties. Mijn tekening is afgewerkt met kleurpotloden en mijn onafscheidelijke witte gelpen.

Cadent is one of the original tangles. It is a very versatile pattern and it is an easy one to connect with other patterns. I have connected Cadent with Aquafleur and Pea-Nuckle. I filled the empty spaces with Crescent Moon and Tipple and finished to draw Printemps inside Cadent, one of so many options. I used a black pen, colourpencils and I can’t miss my white gellypen to make some highlights.

Het tekenen van het netwerk RH2,  ook bekend als Zenbuttom was de opdracht voor deze challenge. Ik heb mijn tekening gemaakt met een  bruine en zwarte pen op tankleurig papier.  De ringen werden  gevuld met de fragmenten F16, B15, H1, D23 en mijn eigen patroontje Zimba. Voor de afwerking geeft een wit krijtpotlood een mooie extra. Meer netwerken en fragmenten kan je vinden in het boek “de Praktijk”.

To draw  the reticula RH2, AKA Zenbuttom was the challenge of this week. I have made my drawing with a brown and black pen on tancoloured paper and filled the rings with the fragments F16, B15, H1, D23 and my own pattern Zimba.  To finish a zenbuttom, a white charcoal is necessary to give that little extra. In “the Primer”, you can find more opportunities to draw  in this wonderful way.

 

Deze  Opustile komt uit de “oude doos” en werd gemaakt met al langer bestaande tangles. Ik heb hem speciaal voor deze challenge gekozen omdat ik toen heel veel aura’s gebruikt heb. Dat doe ik nu minder maar nu ik dit werk zie, ga ik dat zeker opnieuw doen. De gebruikte tangles zijn: Quandary, Stircles, Tipple, Caviar, Rixties, Fescu, Lollywhimple, Gust, Msst and Oke.

I have found this Opustile among my older work.  I have chosen this tile especially for this challenge because I have used many aura’s. Now, I don’t do that so much anymore but  when I see this tile, I think I’m gonna do that again a bit more! The used tangles are: Quandary, Stircles, TIpple, Caviar, Rixties, Fescu, Lollywhimple, Gust, Msst and Oke.

 

opus2

Na een fijne vakantie is het ook weer tof om thuis te zijn en terug meer te tekenen. Friendship was voor mij een onbekend patroon maar ik ben blij dat ik het leren kennen heb dankzij deze challenge. Zoals gevraagd zie je deze tangle in het midden, omringd door Cruffle, Tipple, Flux, Stircles en Jester. Als ik door het raam kijk, zie ik een groene explosie onder een blauwe lucht en dat zijn de kleuren die ik in deze tile gebruikt heb.

After a wonderful holliday, it is nice to be back home and have time to draw again.  I didn’t know Friendship but I’m glad I learned this pattern by joining this interesting challenge. As Joey asked, you see this tangle in the centre of the tile, surrounded by Cruffle, Tipple, Flux, Stircles and Jester. When I look through the window, I see a green explosion under a blue sky and those are the colours I have used on this tile.

Mijn eerste tekening na een bijzondere treinreis door Zwitserland: een bijdrage voor Annette’s 13 de mozaïek. Met mijn eigen werk heb ik reeds een kleine mosaïc gevormd. Deze keer was de opdracht zwart/wit en een éénvoudige string maar prachtige eindresultaten zullen  binnenkort tevoorschijn komen op Annette’s site. Je kan tot 15 mei een inzending sturen om je werk geïntegreerd te zien in de grote mozaëken die Annette telkens met veel zorg samenstelt. Op mijn tile heb ik volgende tangles gebruikt: Tipple, Printemps, Boucle, Columbine, Zander, Mathura, Spluk, Mashed en Afterglo. Ik was aangenaam verrast om bij het vomen van deze mosaëik, onverwachts mijn eigen Tupi te zien opduiken.

My first drawing after a wonderful trainjourney trough Switzerland: an entry for Annette’s 13 th mosaïc. I have made already a small one with my own work.  This time the challenge was to draw only in black/white with an uncomplicated string but I’m sure beautiful results will appear in a few weeks on Annette’s site. You can still send in a tile until May the 15 th. to see your work integrated in the gorgeous mosaïcs, formed by Annette. On my contribution I have used the following tangles: Tipple, Printemps, Boucle, Columbine, Zander, Mathura, Spluk, Mashed and Afterglo. It was a nice surprise to see appearing suddenly  my own Tupi when I put 4 tiles together.

 

 

 

Binnenkort vertrek ik naar Zwitserland voor een avontuur met de Bernina en Glazierexpress. Deze treintrajecten rijden door de mooiste stukjes van dit prachtig land en de hoogste bergtoppen kunnen bewonderd worden in al hun glorie. Deze gedachte inspireerde mij bij het maken van deze tile voor Adele waarin je een combinatie kunt zien van Elirob, Flukes en Cubine. De “luchten” heb ik al gedeeltelijk blauw gekleurd maar dat zal een verrassing blijven tot op het laatste moment. Het weer is op die hoogte heel wisselvallig.

Soon, I will leave for a visit to Switserland. I have chosen for a trainadventure and will take the Bernina and Glazierexpress. These traintrajects guide you trough the spectacular mountains of this beautiful country. I hope to admire the wonderful pics of this fascinating scenery. Thinking about this adventure, I have found inspiration to draw this tile for  Adele.  Elirob, Flukes and Cubine.were suggested to form a composition with.  I draw “the skies” already a bit blue but this will stay a surprise untill the day I will arrive! The weather can  change very quickly abough 3000 m.

Op deze ronde tile heb ik de uiteinden van Frame laten overgaan in Ruutz. De open plaatsen  die daardoor ontstonden, werden daarna gedeeltelijk gevuld met Petal Panes en Cubine. Het eindresultaat werd opgefleurd met gele en oranje kleurpotloden en tenslotte ben ik zeer kwistig geweest met een wit krijtpotlood. Een leuke uitdaging die ik met veel plezier getekend heb.

I started with Frame in the middle and I let this pattern end into Ruutz. The open spaces which were created,  are filled with Petal Panes and Cubine. I have cheered up the final result with yellow and orange colourpencils and I used a lot of a white charcoal. I enoyed this pleasant challenge very much.

Een  leuke verrassing deze week om mijn patroontje Tupuk te mogen gebruiken in Adele’s challenge, samen met Fassett en Flec.  Ik koos voor een grijze tile en kleurde met grijze, blauwe, paarse en roze kleurpotloden. De afwerking gebeurde, zoals altijd, met een wit krijtpotlood en een witte gelstift. Dit was bijzonder spannend voor mij en ik vond het fijn om mijn eigen patroontje te integreren in deze opgave.

A pleasant surprise this week, to see my pattern Tupuk, appearing on Adele’s challenge together with Fassett and Flec. I have chosen for a grey tile and coloured with grey, blue, purple and pink colourpencils. To finish, I like to use a white charcoal and a white gellypen. This was very special for me to use my own tangle in this wonderful challenge.

Shattuck en Tripoli, twee  originele patronen die ik beiden graag teken en die ook mooi  kunnen zijn in een  combinatie. Ik heb gekozen voor een grijze tile en de afwerking gebeurde met gewone kleurpotloden. Bedankt Laura voor deze leuke challenge.

Shattuck and Tripoli, two original patterns that I really like very much and they can be nice in a combination too. I have chosen to use a grey tile and I finished with ordinary colourpencils. Thanks Laura for this pleasant challenge.