Voor de tweede tile van deze negendelige reeks stelde Joey  voor om het patroontje Merryweather te gebruiken. De string werd verder ingevuld met Bee-Bug en ook zie je  Quandary opduiken. Net als in vorige tile, werd de boord  afgewerkt met dezelfde fragmenten als op de eerste tile en waarschijnlijk ga ik dat ook op de derde tile doen. Het blijft een leuke challenge, maar toch een tikkeltje moeilijker dan ik aanvankelijk dacht. Vooral om de ene tile vloeiend in de andere te laten overgaan vond ik moeilijker dan ik aanvankelijk dacht. Ik ben erg benieuwd naar volgende week.

For the second tile of this special challenge, Joey proposed to use the tangle Merryweather. Just like on the first tile, I filled the string with Bee-bug  but outside the string (and a bit inside) I have chosen for Quandary. To form the border, I have drawn the same fragments  as I used on the first tile and I’m gonna do that also on the thrid tile. I like this challenge but I have to admit, to connect the tiles with each other, was more difficult than I thought at first instance, but I enjoyed and I’m curious to know which tangle we have to add next week.

 

 

Ik heb deze tile al een poosje geleden gemaakt  maar vond hem nu perfect passen bij deze challenge. Dank je wel Jeannette voor deze leuke  uitdaging. De tile ( foto 1) werd dubbel gespiegeld met de computer en dan krijg je automatisch een verrassende  mandala (foto 2). De gebruikte tangles zijn:  Tipple, een variatie op Copada, Sandswirl en Betweed Flower ( aangevuld met lintjes bestaande uit hartjes in 2 kleuren) Het tegeltje werd begonnen op een aquarelachtergrond die ik uitgeknipt heb en vervolgens op een zwarte tile geplakt heb. (om meer contrast te krijgen) Daarop werden nog een paar patronen aangebracht met een witte gelpen en afgewerkt met oranje tinten: Tipple, Bowswing en ( een deel van) U-bend.

I have drawn this tile a while ago but this drawing seemed to be made for this challenge. Thank you Jeannette for this pleasant challenge. The tile (pic 1) is double mirrored with a little help of the computer and than you will get automaticaly a surprising mandala (pic2). The used tangles are:  Tipple, a variation on Copada, Sandswirl en Betweed Flower (supplemented by ribbons consisting of hearts in 2 colors) I started to draw on a watercolored background that I have cut out and then glued on a black tile. (to get more contrast) A few other patterns were applied with a white gelpen and finished with orange tones: Tipple, Bowswing and (a part of) U-bend.

Al 4 jaar verzint Adele leuke en leerrijke “challenges.” Regelmatig moet ik buiten “mijn comfortzone” treden maar juist daardoor leer je zoveel bij. Van Harte wil ik Adele hierbij feliciteren en ik hoop in de toekomst regelmatig een bijdrage te kunnen inzenden. Ik heb opnieuw op een grijze tile getekend en de kader iets groter genomen dan Adele voorstelde. De gebruikte tangles zijn: Wud, Copada, Trella en Knightbridge. De tile werd afgewerkt met kleurpotloden en mijn onafscheidelijke witte gelpen.

Already 4 years Adele gives us wonderful challenges. Sometimes I really have to come out of “my comfortzone” (because I draw many times without strings), but I do have to admit that I learned a lot by joining this challenges and I hope to send more entries in the future. I have chosen again for a grey tile and used a white gellypen and colourpencils. The border is drawn a bit larger than Adele suggested. The patterns are Wud, Copada, Trella and Knightbridge. Congratulations for this great job !!!

Deze originele challenge spreekt mij erg aan. Het is leuk om je werk gedurende negen weken telkens een stukje te zien groeien tot een mooi eindresultaat. Heel tof is dat ook elke tile afzonderlijk de moeite waard is. Ik heb een grijze tile genomen en ben begonnen met de tangle Beebug als string. Binnen de string zie je African Artist en buiten de string Squid. De kader werd zwart gekleurd en hier ga ik heel willekeurig verschillende fragmenten in tekenen. Het kunnen dezelfde zijn maar misschien ook andere. Dat weet ik nu nog niet. Hier zie je 2 variaties op K2 en Z6.

I’m fond of these orignal challenge. It gives fun to see your work, growing, every week a little bit. After 9 weeks, everyone, who will join this challenge, will be surprised by an unexpected final result. Each individual tile is worthwhile and I hope to see a nice finished puzzle. I have chosen to use  grey paper and started with the tangle Beebug as a string. Inside the string you can see African Artist. Outside the string I have drawn Squid. To form the border I have chosen to draw fragments on black. Maybe they’ll change in the following tiles, maybe not, I’m not sure at the moment. “Anything is possible, one stroke at a time”. Now you see a variation on K2 and Z6

 

 

Aloha is a beautiful tangle, that will always reminds the designer Suzanne Fluhr of a beautiful holliday in Hawai. Aloha is  nice as a monotangle but can also be combined  with other tangles and that is what I did. I have chosen to use a grey tile and made a composition of Aloha, Pixioze by Margaret Bremner and a variation on 4 Corner Corolla by Susie NG, published on her site the 7th of July. I have drawn with white and black pens but also with  white, black, and coloured pencils.

Aloha is een mooie tangle, ontworpen door Suzanne Fluhr tijdens een vakantie op Hawai. Aloha is mooi als monotangle maar kan ook gemakkelijk gecombineerd worden met andere patronen en dat heb ik gedaan. Ik koos voor een grijze tile en maakte een compositie met Aloha, Pixioze van Margaret Bremner en een variatie op 4 Corner Corolla van Susie NG, gepubliceerd op haar site op 7 juli. Ik heb getekend met witte en zwarte pennen maar ook met witte, zwarte en gekleurde potloden.

I enjoyed this original challenge with a ( bit hidden) J as string. I used a grey tile and glued it on a blue background. The tangles I have chosen are Jetties, Joki, Verve and Ovolution. I really can’t miss my white gellypen to finish the job!

Ik heb met plezier deze leuke challenge getekend met een verborgen J als string. De grijze tile werd op een blauwe achtergrond geplakt en als tangles koos ik voor Jetties, Joki, Verve en Ovolution. Een witte gelpen is voor mij onmisbaar voor de “final touch!”

Een intrigerende opdracht van Adèle (I.A.S.T.): een combinatie van Fun-Bea, Pach en Yincut, 3 interessante patronen. Direct zag ik waar ik Yincut zou tekenen en waar Pach zou komen maar die Fun-Bea? Daarom koos ik om van de mooie golvende string in het midden  een lint te maken en  die te laten beginnen en eindigen met Fun-Bea. De grijze tile werd sober gehouden in wit en zwart maar voor het lint en Fun-Bea werden zilveren en gouden gelpennen gebruikt. Enkele accenten met  een witte gelpen maakt de tekening af.

An intrigating challenge of Adele (I.A.S.T.): a combination of Fun-Bea, Pach and Yincut. I like these 3 tangles. Almost immediately I saw where to draw Yincut and Pach but I had some problems with Fun-Bea. That is why I have chosen to make a ribbon of Adèle’s curly string. I started and ended this ribbon with Fun-Bea. This grey tile is an uncomplecated creation in black and white but for the ribbon (and Fun-Bea) I took a silver and a golden gellypen. To finish, I have put some white accents.

Een éénvoudige oplossing voor een uitbundige string: een variatie op Veinz gecombineerd met Perfs, Scroller en Beadlines. Ik heb deze keer gekozen voor een zwarte tile en vnl. getekend met een witte en gouden gelpen. Achteraf heb ik mijn tekening wat ingekleurd met krijtpoloden. Dank je wel Trudi voor een toffe uitdaging!

A simple solution for an exuberant string: I have chosen for  a variation on Veinz, combined with Perfs, Scroller and Beadlines. I have taken  a black tile en used a golden and white gellypen. To finish I have coloured a little with charcoal. Thank you Trudy for a wonderful challenge!

 

I couldn’t resist this challenge with one of my favorite tangles. I started with a ribbon that divided the grey tile in two parts. I coloured one space black with a brushpen and started with ‘N Zeppel in the other space. When the black part was dry, I went further with ‘N Zeppel. To finish I have coloured the ribbon with a silver and gold gellypen en with a charcoal I ‘ve made some more contrast in the white but also in the black ‘N Zeppel. I enjoyed this  relaxing challenge very much and didn’t think about tomorrow, everything is okay at the moment and that is fine!

Ik kon niet weerstaan aan deze uitdaging met één van mijn favoriete tangles. Ik begon met een lint te tekenen dat de tile in 2 stukken verdeelde. Een gedeelte heb ik zwart gekleurd met een brushpen. Ik begon in het witte vlak ‘N Zeppel te tekenen en toen de zwarte kant droog was, ging ik gewoon verder met een witte gelpen. Het lint werd afgewerkt met een zilveren en gouden gelpen. Vervolgens nam ik nog een krijtpotlood om wat meer kontrast te krijgen in ‘N Zeppel, zowel op het witte als op het zwarte gedeelte. Een leuke ontspannende challenge en helemaal afgewerkt in het “nu” zonder te denken aan morgen. Het is goed zoals het nu is.

Op het eerste zicht leek dit een moeilijke challenge, maar niets is minder waar. De string is in feite heel gemakkelijk en Asian Fans is een mooie gemakkelijke tangle.  Van de krullen die Susie getekend had, heb ik een lint gemaakt. en ook mijn Asian Fans  is  ietsje anders. Verder tekende ik nog volgende patronen: Breach, Flux, Tamisolo, Zinger en N’Zeppel .  Ik heb voor deze challenge een mooie maar fragiele Renaissance tile genomen en naast wat zachtere kleuren ook gekozen voor een beetje “flashy” groen omdat Susie ook graag heldere kleuren gebruikt. Dank je wel Susie voor deze bijzondere uitdaging!

At first sight, this challenge seemed a bit difficult, but it is not true. In fact the string is very easy to draw and Asian Fans is a beautiful and easy tangle. I have made a kind of ribbon instead of Susie’s curls an also my Asian Fans looks a bit different. I have chosen to finisih this fragile Renaissance tile with Breach, Flux, Tamisolo, Zinger and N’ Zeppel. On this kind of tiles, colors look great and I have used soft ones but also a lttle bit of “flashy” green because I see very often beautiful flashy colors in Susie’s work. Thank you very much for this interesting challenge!