Een prachtige “Fullmoonchallenge” van Hanny Nura die ik als eerste ontdekte na een ontspannen vakantie op het zonnige Gran Canaria. De computer en tekengerief waren bewust thuisgebleven om ten volle te genieten van dit mooie eiland… Dankbaar en tevreden begon ik vandaag aan deze tekening. Op de tankleurige zendalatile werd een gedeelte in blauwe en oranje aquarelverf geschilderd. Ik heb in de oranje cirkel een beetje een “Halloweensfeer” willen brengen en gebruikte daarvoor een stempeltje. Daarnaast zie je Hollis, CO2, Caviar en Ruutz, getekend met witte en zwarte pennen.

A wonderfull “Fullmoonchallenge of Hanny Nura that I noticed as first one after a relaxed vacation on sunny Gran Canaria. I left my computer and Zentanglestuff in Belgium to find the time to explore the beautiful Canarian nature and to relax…Satisfied and grateful, I started to draw today on a tancoloured zendalatile where I painted a piece in blue watercolours, followed by another circle in orange. I wanted to bring a bit of the “Halloweensfere” in the orange part and used a little stamp. Besides the owl, you can find Hollis, CO2, Caviar and Ruutz.

In oktober doen vele tanglers mee aan de jaarlijkse Inktober. Elke dag wordt een andere tangle voorgesteld om te gebruiken in een compositie naar keuze. De eerste van de reeks is Printemps die ik getekend heb in een leuke string, gevonden op het Internet. Deze tekening werd gestuurd naar de facebookgroepen Square One en Today’s tangles. Je vindt daarop meer informatie over deze speciale challenges. Ik ben er even tussenuit voor een rustige vakantie met mijn kinderen. (zonder computer)

In Oktober, many tanglers join Inktober. Every day, another tangle is suggested; drawn in your own compositon. The first pattern is Printemps. I have filled a nice string, found on the Internet; with this pattern. I have sent my contribution to the facebookgroups Square One and Today’s tangles. There you can find more information about this special challenges. I am taking a break for a quiet vacation with my children (without taking a computer with me)

Opnieuw een prachtige string die ik gevuld heb met Ovolution, het fragment K14, Flux, Printemps, Spoolies en Hamadox. Ik heb gekozen om deze tile af te werken in herfsttinten. (kleurpotloden)

Again a wonderful string that I filled with Ovolution, fragment K14, Flux, Printemps, Spoolies and Hamadox. I have chosen to finish this tile in the colours of autumn (coloured pencils).

Deze tile werd gemaakt in zwart/wit voor de facebook groep Square One met Sikito in de hoofdrol. In het kader heb ik Clob en Shattuck gebruikt en voor de achtergrond koos ik voor Hibred. Ik heb de tekening bijgekleurd met paarse kleurpotloden en een wit krijtpotlood en nu ziet hij er weer heel anders uit!

This tile is made in black/white for the facebook groupe Square One with Sikito in the leading role. In the frame, I have used Clob and Shattuck and for the background I have chosen for Hibred. I took my purple colourpencils and a white chalkpencil to give this drawing a new look!

Dit is mijn eerste bijdrage aan de prachtige “Full moon challenges” van Hanni Nura. Deze keer werd gevraagd 3 cirkels te tekenen, te kleuren en met tangles te vullen. De buitenste rand staat voor de volle maan en is met een gouden gelpen gekleurd. Verder gebruikte ik waterverf en kleur en krijtpotloden en koos voor Copada, A dalfa en Zanda. Om te eindigen nam ik mijn wit krijtpotlood/gelpen en een dik zwart potlood.

This is my first entry for the beautiful “Full moon challenges” of Hanni Nura. This time, she suggested to draw 3 circles, to colour them and to fill with tangles. The exterior circle is coloured with a golden gellypen ( stands for the full moon) Than I used watercolours and coloured pencils and have chosen for Copada, A dalfa and Zanda. To finish I took my white gellypen/chalkpen, and a thick black pencil.

Deze tile werd gemaakt voor de 6de verjaardag van I.A.S.T. In de 6 kaarsjes herken je Firecracker, Jonqual, Joy en mijn Decoo. Ik wil Adele hiermee van harte feliciteren en bedanken voor de geweldige job. Ik hoop dat er nog vele verjaardagen mogen komen!

This tile is made for the sixth birthday of I.A.S.T. In the 6 candles, you will recognize Firecracker, Jonqual, Joy and my Decoo. I wanna gratulate Adele for her fantastic job and hope many birthdays will follow!

Elke maand opnieuw kijk ik uit naar de unieke “templates” van Annette Plaga die gewoon vragen om gevuld te worden. Lang geleden heb ik tiles gemaakt met “vlekken” en nu had ik er weer zin in. Op de zwarte inktvlek heb ik 2 “zeepbellen” getekend (moet hier nog een beetje meer op oefenen). Daarnaast zie je ook het patroontje C02 opduiken. Vervolgens kwam Diva Dance, Edie,enkele regendruppeltjes Field of Flowers, Printemps, Blixty, Gellyjoy en Doo Dah. De kleuren van luchtbel zie je ook in een paar secties van de Zendala terugkomen!

Every month, Annette Plaga creates a beautiful template that asked to be filled! A while ago, I have drawn a lot of tiles starting with splashes. Now, again, I decided to start in that way. On the black spot I have drawn 2 “soap bubbles” (need to practice a little more). In addition, you also see the lovely pattern C02 popping up. Next came Diva Dance, Edie, a few raindrops Field of Flowers, Printemps, Blixty, Gellyjoy and Doo Dah. As you can see, the colors of the bubbles come back in a few sections of the Zendala!

Voor deze challenge heb ik inspiratie gezocht in het laatste “Project Pack” (no mistakes). Ook ik heb gekozen een deel zwart te kleuren waarop met een witte gelpen getangeld werd. Naast Gelijoy, koos ik nog voor Javik, Rain, Crescent Moon en Fescu.

For this challenge, I have found inspiration in the last “Project Pack” (no mistakes). I also chosed to paint a part of the tile black and tangled on that space with a white gellypen. Besides Gelijoy, I have chosen for Javik, Rain, Crescent Moon and Fescu.

Deze tile werd gemaakt voor de 300 ste challenge van Adele Bruno. Alhoewel ik de string niet helemaal volgde, tekende ik wel uitsluitend tangles van Adele’s hand: C-Perfs, Mel Mel, Ada en 100. Er werd getekend op een witte zendalatile met een zwart potlood/ pen en de afwerking gebeurde met een witte gelpen.

This tile is made for Adele’s challenge number 300. I didn’t follow the given string but I used only her own tangles: C-Perfs, Mel Mel, Ada and 100. I took a white zendalatile and have drawn with a black pen and pencil and finished with a white gellypen.

Tof om het nieuwste patroon van Jody te kunnen tekenen in een combinatie met de vrolijke patroontjes Croon en Twirlies. Ik gebruikte Zangler een beetje zoals ik met Hollibaugh zou doen. Croon en Twirlies vertrekken onderaan en “vliegen” weg tussen de open ruimtes, gecreërd door Zangler. Er werd een beetje kleur toegevoegd met gelpotloden en gewone kleurpotloden.

Very pleasant to have the opportunity to use Jody’s new tangle, in combination with the cheerful Croon and Twirlies. I used the lovely Zangler in the same way I would do with Hollibaugh. Croon and Twirlies are starting on the bottom and “fly” between the open spacies, created by Zanger. To finish, I took my gellypens and ordinary colourpencils.