A beautiful (for me unknown) tangle to start. Thanks to Joey I ‘ve put these pattern in my personal legend. I ‘ ve put Juju Beetz in the middle of Maria’s new tangle: Waybop and I have drawn a ribbon trough with fragments of Juju Beetz and Tipple in different colors. (kleurpotloden en gelpennen)

Een mooi (maar voor mij onbekend) patroon om mee te starten. Dank zij Joey staat deze tangle nu in mijn persoonlijke legende. Ik heb Juju Beetz in het midden getekend van Maria’s nieuwe tangle: Waybop,  tekende er een lint door met stukjes van Juju Beetz en Tipple in verschillende kleuren (pencils and gelpens)

By this way I wanna thank everyone for the nice comments I received in thet past. At the moment my back is not O.K. and I need to rest more and go to the therapist. Therefore I will leave a few weeks but I hope to be back soon in the beginning of the new year. Best wishes for all!!!

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de fijne reacties die ik kreeg. Op het ogenblik heb ik rugproblemen en is het beter meer te rusten en kiné te volgen. Daarom doe ik een stapje terug voor enkele weken maar hoop er terug te zijn begin volgend jaar. Beste wensen voor 2017 !!!

joey140kopie

Mooka, een mooi begin van een tile, een tangle waar je alle kanten mee op kunt. Nadat ik dit patroon in de linkeronderhoek gezet had, koos ik voor een paar aura’s. Daarna verder aangevuld met L’Eaura ( hier lopen de lijntjes niet achter de bolletjes zoals bij Nipa maar er omheen).Als derde tangle heb ik gekozen voor Hurry. Daarna heb ik een kader gevormd van Wud en stukjes Molygon. Vervolgens nog een heleboel minuscule bolletjes (Perfs) aangebracht.  Voor de afwerking op deze Renaissancetile heb ik  grijze, oranje en blauwe kleurpotloden gebruikt en een witte gelpen.

Mooka, a beatiful start of a tile, a tangle with many possibilities to combine with other patterns. After drawing Mooka on the leftside down under, I ‘ve chosen for e few aura’s. I went further with L’Eaura (the lines are not behind the Tipple (Nipa) but they go around) As third one I ‘ve taken Hurry. To finish, I have made a border with Wud and pieces of Molygon. Finally,  I’ve drawn a lot of Perfs. I’ ve colored my tile with grey, orange and blue pencils and for the highlights , I have used a white gellypen.

joey139-2

 

Twile is een mooi, patroon dat ik niet kende en dus ook nog nooit gebruikt heb. Dat vind ik nu zo leuk aan die challenges. Elke keer leer je wel iets bij. Omdat Joey Twile zo mooi in een circel tekende, ben in verder gegaan met cirkels. De eerste is zwart gekleurd en met een witte gelpen heb ik daarna Pearly erop getekend. In de  tweede cirkel heb ik Bamboo gezet en in de derde een variatie op Naaki. De open gebleven stukjes in de hoeken zijn ook zwart gekleurd en  met een witte gelpen is er een minieme versie van Cogwheel op aangebracht. Vooraleer ik de cirkels opvulde heb ik eerst een paar “banden” getekend over en naast de binnenste cirkel die gevuld werden met Fandance, Shattuck en Coil. Voor de afwerking heb ik nog eventjes een gouden gelpen boven gehaald.

Twile is a nice and easy pattern but I didn’t know it and so I have never used it. That is why I like challenges so much: you always learn a bit more. Because Joey has drawn Twile in a perfect circle, I’d like to continue  with a few other circles. The first one is painted black with a white Pearly on. The second circle is filled with Bamboo and for the third one, I have chosen for a variation on Naaki. Little open spaces  in the edges are also painted  black and with my white gellypen, I have drawn a minimalistic way of Cogwheel. Before I filled the circles, I have drawn a few ribbons abough and around the inner circle. I have used Coil, Fandance and Shattuck to fill them. To finish, I have used a golden gelpen too.

 

joey138_2

 

 

Nog eens een mooie herfstuitdaging waarvoor ik graag op tan tiles teken. Ik heb nieuwe zachte kleurpotloden gekocht van Caran d’ache en wilde deze een keer gebruiken. Ze vallen 100% mee en geven heldere kleuren. Naast de pompoen die gevuld met met Wud heb ik deze tile nog aangevuld met Squid en Tipple, Flux, Alabastro, Fescu en op de achtergrond zie je  Y-full Power. Op het laatst heb ik nog een paar witte accentjes gezet met een wit gelpen.

Again a nice Autumnchallenge and then I prefer to draw on a tan tile. I ‘ve bought new color pencils of Caran d’ache and wanted to give them a try. I like the result, they give intense colors. Beside the pumpkin, that is filled with Wud, I also used Squid and Tipple, Flux, Alabastro, Fescu and as a background I choose for Y-full Power. I finished my tile with some highlights of a white gellypen.

joeyschallenge137

 

Van deze formule hou ik het meest: Joey begint met een tangle en wij vullen de tile verder aan. Ik heb een tegeltje geknipt uit donkerbruin papier en heb er een paar veegjes oranje aquarelverf op aangebracht. Als je daarna kleurpotloden gebruikt, vind ik de kleuren altijd iets intenser en dat resultaat wilde ik bekomen. Naast Fracas heb ik gekozen voor Wud, de helft van Hybrid en de andere helft gevuld met 3 ovaaltjes, Bambooz, Cogwheel, Hypnotic en tenslotte Holey aan een slingertje. Naast de gewone kleurpotloden heb ik nog een witte gelstift en krijt gebruikt.

This is my favorite formula: Joey starts with a tangle and we have to finish. I’ve made a tile of a dark brown paper and put a little watercolor on it. When you work with colorpencils on that layer, the colors will become more intense and that is want I wanted do see on this tile. Beside Fracas, I have chosen to complete with Wud, a part of Hybrid and the other part is filled with 3 ovals, Bambooz, Cogwheel, Hypnotic and finally Holey on a little string. I’ve used a white gelpen but also colorpencils and chalk.

joey136_2

Een heel andere maar interessante uitdaging: Drogon vormt de kader, Disco de veelkleurige slinger en in de cirkels zie je Msst. Hiervoor heb ik gekleurde micronpennen gebruikt, voor de andere kleuren heb ik gekozen voor doodgewone kleurpotloden en een witte gelpen om een beetje glans te krijgen.

A total different but interesting challenge: for the frame, I have used Drogon, I ‘ve chosen Disco to make a guirlande and inside the circles, you can see Msst. Here I’ve used colored micropens, for the other colors, I ‘ve just taken ordinary color pencils and finished with accents of a white gellypen.

joey19okt

Een heel onverwachtse maar leuke uitdaging. Zo’n “gescheurd effect” zie ik echt voor het eerst en vond het direct aantrekkelijk. Ik heb de tile verder afgewerkt met het nieuwe patroon Chianti van Linda Farms, (groene kleurpotloden) Villers heb ik gekozen als kader en achter de” scheur” heb ik Façade aangebracht.

An unexpected but  nice challenge. I didn’t see this” thorn effect” earlier but I liked it immediately. I finished this tile with Linda Farmer’s new pattern Chianti (colored with green pencils). For the border, I have chosen Villers and behind the” torn”, I have drawn Façade.

 

joey2

Deze keer heb ik getekend met een (donkere) rode pen en rode kleurpotloden voor een speciaal effect te verkrijgen. Ik wilde heel graag de nieuwe tangle My swing van Simone Menzel proberen omdat ik die zo mooi vind. Het is niet helemaal hetzelfde geworden als het originele patroon van Simone maar ik vind deze ook leuk. Ik heb die dus als eerste getekend en dan pas Relly Telly ( het maakt in feite niet zo veel uit voor één keertje). Daarna Caviar aan de rechterzijde met binnenin Raindotty en aan de linkerzijde Ruutz en de lege vlakjes opgevuld met zwart.

This time I have chosen to draw with a (dark) red pen and red colorpencils to become a special effect. I ‘d like to try Simone Menzel ‘s new pattern: My swing, because I love it. It is a bit different from her beautiful original but I also like this variation. So I have began with this tangle and then Relly Telly but in fact it doesn’t really matter. Then I filled the empty space on the right with Caviar with a little Raindotty inside. On the left I have drawn Ruutz and just finished with a little black.

 

joey3okt

Lollywimple is een leuke nieuwe tangle en ik wilde dit patroontje graag eens uitproberen op een tile. Daarom heb ik hem in een kader getekend, net zoals de ontwerpster gedaan heeft. De kader werd opgevuld aan de linkerzijde met een variatie op Maisie  De rechterzijde heb ik zwart gekleurd en met een witte gelpen het motief Coghweel erop getekend. Ik heb het afgewerkt met een blauwe pen, blauwe kleurpotloden en een beetje krijtpotlood gebruikt op het zwart.

Lollywimple is such a cheerful, new tangle and I wanted to use this pattern on my tile. Therefore I ‘ve drawn a border, just as the designer did. I filled the inside on the left with a variation on Maisie. On the right, I’ve painted the empty space with a black brushpen and put Cogwheel on it. I finished with a blue pen, blue pencils and in the black piece, I’ ve used a little chalk.

joey132

Een mooie tangle om mee te beginnen! Omdat Buttercup door Joey  rechts bovenaan schuin werd getekend, vond ik het mooi om ook links onderaan nog een beetje  hetzelfde patroon te laten terugkomen. In het middenstuk heb ik gekozen voor een variatie op Framz met binnenin een verkleinde Buttercup. Het stuk dat nog open was, heb ik vervolgens met een grijs potlood zachtjes ingekleurd en daarboven het motief Basketwave getekend.

A nice tangle to begin a tile! Because Joey has drawn Buttercup diagonal in the corner on the right, I thought it could be nice to let this pattern come back  on the left side on the bottom of the tile. In the middle I have chosen for a variation of Frams (and a little Buttercup inside). I coloured the open space with a grey pencil and to finish I have drawn Basketwave on this soft grey place.

joeys131