Vandaag koos Joey om Ginily, toe te voegen, een heel plezant patroontje dat overal  kan gebruikt worden,. Je kan deze tangle zo groot of klein maken als je zelf wilt, het is altijd goed. Ik heb Ginili, gewoon in het rond getekend met enkele kleine losse stukjes ( buiten mijn kader) . Binnen de kader ben ik gewoon verder gegaan met African Artist.. De fragmenten zijn net als op de vierde tegel  een beetje  gevarieërd en ook het blauw komt hier terug. Voor ‘t eerst krijg je een idee van het eindresultaat. Het zou best kunnen dat ik op het laatst nog een beetje zwart zal toevoegen voor meer contrast maar dat is niet zeker.

Today, Joey has chosen to add Ginily,  a very pleasant pattern that you can integrate very easily. You can draw Ginili as big as you want, it always looks good. I have drawn in the round with a few “flying” pieces (outside the frame). Inside the frame I went further with African Artist. The fragments are a bit equal as on the fourth tile and also the blue colour has made a come back. At the moment, you can get an idea what the final result will be. It is possible that I will use a bit more black to become more contrasts after finishing all tiles but I’m not sure at the moment. Wait and see!!!

 

Voor de eerste keer heb ik de tranzendingtechniek gebruikt. Dit effect geeft toch net dat tikkeltje meer aan je werk en het is eigenlijk vrij simpel.: je kijkt als het ware door het eerste vierkant heen. Ik heb  éénvoudige, favoriete tangles gebruikt (Jetties, Verve, Ovolution, Joki) maar ook Susie Ng’s nieuwe patroontje Kinggo heb ik toegevoegd omdat het zich zo mooi leent om “doorzichtig” te tekenen. Deze tile is een variatie op een eerder werkje van mij, ingezonden voor een gastchallenge bij Joey Van Oort. Ik heb gewerkt op een grijze tile en de kleuren werden gemaakt met kleurpotloden en gelpennen. Om een beetje het doorzichtige “wazige” effect te verkrijgen, heb ik het kleine vierkant lichtjes bewerkt met een wit krijtpotlood.

For the first time, I decided to use the new tranzending technique. This effect gives your tile that little bit extra and it isn’t difficult at all: when you look at this tile, you can look through the little square to the bigger one. I used very simple, wellknown tangles (Jetties, Verve,Ovolution, Joki) and I added Susie Ng’s new pattern Kinggo because it is a very nice tangle to draw in a “transparent” way. This tile is a variation on an earlier work, that was sent to a guestchallenge for Joey Van Oort. I worked on a grey tile and the colours are made with ordinary colourpencils and gelpens. To get a little “hazy” effect, I used a bit of white charcoal on the little square.

Opdracht vijf bracht ons weer een stukje dichter bij het eindresultaat en dwong mij om een nieuwe tangle te integreren. Muscari is een leuk en gemakkelijk patroontje.  Deze middelste tegel van de negen was iets moeilijker omdat hierop alle andere acht aansluiten. Ik heb bewust  geen nieuwe tangles gekozen omdat het anders te druk zou worden maar ben verder gegaan met degenen die al op andere tegels voorkwamen. Muscari vormt het centrum van het hele werk en kreeg een beetje extra kleur en schaduw… Op naar de volgende!

The fifth challenge brought us again a little bit more to the final result and did me use a new tangle: Muscari, a nice and easy pattern. This tile, in the middle of the nine was for me a bit more difficult than the others because the other eight ones have contact with this tile. I didn’t chose for new tangles, it would be a bit crowdy but I went further with patterns, used before.  Muscari is the middle of the whole work and I gave this nice tangle a little bit extra colour and a touch of shadow… I’m ready for the next one!

 

 

Deze week wordt het mooie patroon Breach voorgesteld als vierde tangle voor onze negendelige mozaïek. Ik heb gekozen voor een extra kleurtje en ook in de fragmenten zie je een variatie. Daarnaast herken je nog een klein vervolg van de vorige tile en ook N’Zeppel heb ik toegevoegd. Het wordt steeds leuker en ik zie al uit naar de vijfde tangle!

This week, Joey suggested to use the beautiful pattern Breach in our mozaic. I have chosen to add a new colour and also in the fragments you  can see a little variation. The fourth tile is connected with the third one  by the same tangles as last week but I added N’Zeppel. This challenge gives me  every week more fun and I’m looking forward to the following tangles.